Zapobieganie samobójstwom – broszury WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)

W latach 2003-2004 Polskie Towarzystwo Suicydologiczne za zgodą biura informacji Światowej Organizacji Zdrowia opublikowało polskie przekłady serii sześciu broszur-poradników na temat zapobiegania samobójstwom adresowanych do różnych ważnych grup społeczno-zawodowych. Polskie wersje poradników są zaadaptowane do warunków polskich oraz poprzedzone dodatkowymi wstępami napisanymi przez znanych polskich specjalistów z dziedziny suicydologii. Poradniki w wersji angielskiej opracowali eksperci WHO w ramach realizowanego na całym świecie z inicjatywy WHO od 1999 roku programu SUPRE – SUicidePREvention. Wersja polska poradników jest dostępna w pdf na stronie internetowej WHO.

źródło: link 

  • Zapobieganie samobójstwom – broszura dla lekarzy (załącznik)
  • Zapobieganie samobójstwom – broszura dla dziennikarzy (załącznik)
  • Zapobieganie samobójstwom – broszura dla nauczycieli (załącznik)
  • Zapobieganie samobójstwom – broszura dla pielęgniarek (załącznik)
  • Zapobieganie samobójstwom – broszura dla służby więziennej (załącznik)