Zobacz…ZNIKAM

Co roku w Polsce samobójstwo popełnia prawie dwukrotnie więcej osób niż ginie w wypadkach samochodowych. Ponad pół tysiąca z nich to dzieci i młodzież do 19 roku życia. Podejmujemy wyzwanie, by zapobiec kolejnym takim tragediom. 10 października 2016 roku, w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom ruszyła kampania społeczno-edukacyjna Zobacz… ZNIKAM, której zostałyśmy ambasadorkami.


Plakt Kampani Zobacz...ZNIKAM


Celem kampanii Zobacz…ZNIKAM jest zwrócenie uwagi na problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Wierzymy, że potrzebna jest szeroko rozumiana edukacja społeczna, która obali funkcjonujące szkodzące stereotypy, będzie promować pozytywne skuteczne wzorce postępowania w obliczu kryzysowych sytuacji oraz zwiększy wrażliwość społeczną. Chcemy położyć nacisk na dostrzeganie problemu i mówienie o nim oraz edukować jak sobie z nim radzić, tak by temat samobójstw wśród najmłodszych nie musiał dłużej funkcjonować jako tabu. Byśmy mogli zobaczyć… i nie dać im ZNIKNĄĆ.

Kampania skierowana jest do otoczenia dzieci i młodzieży – do rodziców i instytucji, które mają z nimi bezpośredni kontakt. Będą mogli oni znaleźć w jednym miejscu wszelkie potrzebne informacje i materiały.

Przyłącz się, Informuj, Dbaj” to trzy słowa, które są  tematem Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom 2016, którego inicjatorem jest International Association for Suicide Prevention, wspierające działania Kampanii Zobacz… ZNIKAM. Co oznaczają trzy kluczowe słowa?

Przyłącz się. Utrzymywanie relacji z innymi ludźmi zmniejsza ryzyko samobójstwa. Staraj się zrozumieć lub podziel swoimi doświadczeniami.

Informuj. Otwartość w komunikacji jest niezbędna, jeśli chcemy zwalczać problem samobójstw. Samobójstwo wciąż jest tematem tabu. Chcąc jednak zmniejszyć uprzedzenie, zlikwidować mity i stereotypy związane z samobójstwami, powinniśmy traktować ten temat jak każdy inny problem zdrowia publicznego. Pamiętajmy jednak, że to nie oznacza mówienia bez przemyśleń i wskazanej ostrożności. W edukacji istotne jest edukowanie ludzi na temat: jak rozmawiać z tymi, którzy mogą być narażeni na skłonności samobójcze własne lub kogoś bliskiego.

Dbaj. Zapobieganie samobójstwom powinno stać się jednym z priorytetów zdrowia publicznego, a jego finansowanie współmierne do znaczenia i potrzeby rozwiązania problemu. Lekarze i inni pracownicy opieki zdrowotnej powinni być w stanie zidentyfikować osoby narażone na skłonności samobójcze oraz zapewnić im odpowiednią opiekę.

Jednakże przede wszystkim musimy się upewnić, że zależy nam na sobie na wzajem. Musimy zwracać uwagę na innych, którzy mogą być w trudnej sytuacji i pozwolić im opowiedzieć swoją historię na swój własny sposób i we własnym tempie.Osoby, które zostały dotknięte przez samobójstwo osoby bliskiej bądź mają za sobą własną próbę samobójczą mogą nas wiele nauczyć w tym aspekcie.

Głównym organizatorem kampanii Zobacz… ZNIKAM jest Fundacja Zobacz… JESTEM.

Patronem honorowym Kampanii Zobacz… ZNIKAM jest: Rzecznik Praw Dziecka.

Ponadto patronami są: International Association for Suicide Prevention (IASP) oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne.


Kampania składa się z następujących elementów:

  • konferencji prasowej w Warsztacie Warszawskiem przy Placu Konstytucji 4 w Warszawie (link)
  • strony internetowej – zobaczznikam.pl, która w całości poświęcona jest tematyce samobójstw wśród najmłodszych
  • pięciu spotów udostępnionych w portalach społecznościowych
  • czterech plakatów ukazujących prezentowaną tematykę
  • wywiadów telewizyjnych
  • wywiadów radiowych
  • materiałów przygotowanych dla rodziców, szkół, specjalistów i mediów chcących pomóc, wspierać i działać na rzecz profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży
  • możliwości zostania ambasadorem kampanii i działania na rzecz profilaktyki samobójstw dzieci i młodzieży

Informacje o kampanii “Zobacz…ZNIKAM” pochodzą ze strony: zobaczznikam.pl